India- Bangladesh border

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?