G L Peiris

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?